оптоелектроника

Техничка дисциплина, формирана од страна на комбинација на оптика и електроника.